Algemene voorwaarden workshops en trainingen

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Jeanette Benschop van JB communicatie afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops en trainingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop of training komt tot stand door het tekenen van de offerte en door het aanschaffen van de cursus, workshop of training via de website.

2: Inschrijvingen

2.1 Alle workshops of trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Jeanette Benschop van JB communicatie behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na betaling ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die jouw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of training is er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra de workshop of training vol zit, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk een plek te boeken.
2.5 Door de inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding wordt €10,- aan administratiekosten ingehouden.
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.3 Als je zelf niet kunt komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Jouw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4. Annulering/verplaatsing door JB communicatie

4.1 Jeanette Benschop van JB communicatie is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Jeanette Benschop van JB communicatie is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Jeanette Benschop van JB communicatie is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd. In het laatste geval worden eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5: Betaling

5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

6: Klachten

6.1 Heb je een klacht over een workshop of training? Neem dan contact op met Jeanette Benschop van JB communicatie en ik doe mijn best om je van dienst te zijn en het probleem op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat je niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid

7.1 Jeanette Benschop van JB communicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of training.
7.2 Jeanette Benschop van JB communicatie is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

8: Geheimhouding

8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of trainingsmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd workshop- of trainingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan JB communicatie toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig

9.1 Jeanette Benschop van JB communicatie behoudt zich altijd het recht om de workshops en trainingen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of training, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of trainingen. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.
Voor overige vragen kun je contact opnemen met JB communicatie: jeanette@jbcommunicatie.nl.